شبکه های کامپیوتری و مخابرات

تجهیزات Active و Passive

اجرای شبکه Lan – Wan

پروژه زیرساخت شبکه

اجرای پروژه فیبر نوری

راه اندازی شبکه کامپیوتری‌ 

طراحی و نظارت مرکز داده

طراحی و اجرای اتاق سرور

پروژه مرکز مخابرات، سانترال

مرکز مخابرات، تلفن شبکه ای

حفاظتی و دوربین مداربسته

توانسنجی برق شهری و ژنراتور

سیستم های BMS

پروژه BTS – تقویت آنتن

سایر خدمات