پرداخت آنلاین

ضمن قدردانی از انتخاب نامیراتک۲۴ لطفا نسبت به تسویه حساب مبلغ باقی مانده از طریق فرم پرداخت نمایش داده شده اقدام کنید.

لازم به ذکر است، ۱۰۰ هزار تومان هزینه علی الحساب اولیه پرداختی شما از مبلغ پرداختی کنونی شما کسر شده است.