کمترین زمان

کمترین زمان

هدف نامیراتک24 این است که خدمات تخصصی در اولین فرصت ممکن و در کمترین زمان، بدون کاستی از کیفیت خدمات ارائه شود تا هر خدمت، برگ زرینی به کارنامه نامیراتک24 بیافزاید. مشتریان پیشین این مجموعه، کیفیت و سرعت بالای این مجموعه را عامل اصلی انتخاب و معرفی این مجموعه به دیگران می‌دانند.

تعرفه خدمات

  • درمان چشم50000 تومان
  • تست ورزش50000 تومان
  • درمان چشم20000 تومان
  • ایمپلنت دندان50000 تومان
  • خدمات20000 تومان
  • ایمپلنت دندان50000 تومان